IT & Privacy

Iedere organisatie binnen overheid en bedrijfsleven verwerkt persoonsgegevens, zoals gegevens van werknemers of klanten (bij de overheid: burgers). Bij de verwerking van persoonsgegevens moet worden voldaan aan strenge privacyregelgeving.

Wij kunnen u adviseren over de voorwaarden waaraan u moet voldoen en helpen bij het inrichten van een privacybeleid. Het gaat dan om de beantwoording van onder meer de volgende vragen:

  • Welke persoonsgegevens mogen worden verwerkt?
  • Voor welk doel en op welke wijze?
  • Hoe lang mogen de persoonsgegevens worden bewaard?
  • Welke verplichtingen gelden in het geval van doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland?

Daarnaast kunnen we u bijstaan bij onderzoeken die worden verricht door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook voor vragen of het inrichten van een procedure voor datalekken kunt u bij ons terecht. Op grond van de meldplicht datalekken dient iedere organisatie een beveiligingsincident waarbij (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen bestaat voor de bescherming van persoonsgegevens te melden bij de AP.

Wij kunnen voor u de benodigde privacy gerelateerde verklaringen en overeenkomsten beoordelen en opstellen. Bijvoorbeeld privacyverklaringen,  werknemersprotocollen, cookiemeldingen op websites, bewerkersovereenkomsten en ‘transfer agreements’.

Onze expertise

De Praktijkgroep Privacy van Banning Advocaten bestaat uit verschillende advocaten en specialisten die allen thuis zijn in het privacyrecht. De leden van de Praktijkgroep Privacy zijn allen lid van de Vereniging Privacyrecht (VPR) en publiceren regelmatig op hun vakgebied en zijn actief op het gebied van seminars en lezingen.